Botanik- og Landskabsfortællinger

Strandhuset af Hack Kampmann

Strandhuset åbner
En sommerudstilling i Strandhuset ved Kalø Slotsruin
År: 2021

Formidlingsprojekt for Nationalpark Mols Bjerge i Strandhuset, tegnet af Hack Kampmann i 1906.

Udstillingen består af 2 dele. Den ene del har fokus på, at formidle den karaktergivende strandeng via illustration af 9 botaniske nøglearter samt Hack Kampmanns liv og virke med fokus på Nationalpark Mols Bjerge.

Udstillingen har fokus på, at formidle 9 udvalgte botaniske nøglerarter der tilsammen illustrerer og formidler biotopen strandeng. Strandengen er en sårbår, lysåben og karakteristisk dansk naturtype, der defineres som engstrækninger ved kysten, der tidvist overskylles med saltvand.

De 9 nøglearter er inddelt efter 3 saltzoner, og formidler derved et lille udsnit af de mangfoldige plantearter, der findes på strandengen, inden man bevæger sig ud til Kalø Slotsruin. Med udgangspunkt i saltvandets påvirkning af planterne er de mest saltvandstolerante planter illustreret øverst og de mindst tolerante nederst i ophængningen.

Strandhuset

Af arkitekt Hack Kampmann
Opført i 1906 som husmandssted for kusk Niels Lund og hustru Jenny
Strandhuset er et beskedent, smukt lille hus, der ligger over for Kalø Slotsruin. Strandhuset er en tidligere arbejderbolig fra 1906, som kun få kilder omtaler. Den daværende families beboelse var placeret mod øst, og i den vestlige ende var der plads til dyrehold som høns, får, grise, hest og et par køer i båse. Dengang var stalden større, da trappen til førstesalen er kommet senere.
Placeret tæt på koens trygge varme var et lille aflukket kloset. Huset bestod af en kold forstue samt dagligstue, soveværelse og køkken – samlet om én skorsten. Store dele af huset er bygget af kløvede kampesten. Dette betød at rummene var meget kolde og fugtige, Huset er bredt, så ydervæggene i de enkelte rum er så korte som mulige. Den oprindelige hovedindgang var i den østlige ende.
Opstalt – Øst
1:100
Opstalt – Syd
1:100
Oprindelig hovedindgang
Opstalt – Vest
1:100
Opstalt – Nord
1:100
Nuværende hovedindgang

Nuværende stueplan
(frem mod restaurering)
1:100

Nuværende førstesal
(frem mod restaurering)
1:100
Tegningerne viser den nuværende situation i 2021
I forbindelse med det nye besøgscenter vil Strandhuset gennemgå en omfattende indvendig restaurering.

Strandhuset vil frem til da være et midlertidigt test- og formidlingscenter for Nationalpark Mols Bjerge

De små vinduer, et lavereliggende gulv samt de kløvede kampesten på hele husets vestdel og husets nord- og sydfacade vidner om en tid, hvor denne del af huset var stald.

Bag disse dybe vægge har der været køer, høns, grise, heste og får.
I den anden ende af huset og på førstesalen boede det nygifte par, kusk Niels Lund og Jenny Lund, og senere kom døtrene Musse og Olga til.

Gæstfriheden var stor i det lille Strandhus.

Citat fra udstillingsmateriale

Udstilling i den gamle stald

Tegningsmateriale og fotos fra udstillingen
Rumlig skitse over udstillingen.

1: Fortælling om Strandhuset
2: Tidslinje over Hack Kampmanns virke i Danmark samt Nationalpark Mols Bjerge

Fortælling om Strandhuset
Tidslinje over Hack Kampmanns virke i Danmark samt Nationalpark Mols Bjerge
Udstilling i den gamle stald ved Strandhuset
Udstilling i den gamle stald ved Strandhuset
Foto fra åbningen af udstillingen i den gamle stald

Udstilling i Strandhusets stue

Tegningsmateriale og fotos fra udstillingen
Rumlig skitse over udstillingen.
Fortælling om Strandhuset
Strandengens Flora
Udstilling i Strandhusets stue
Foto fra åbningen af udstillingen i Strandhuset
Foto fra åbningen af udstillingen i Strandhuset