Botanik- og Landskabsfortællinger

Lille tegnestue med fokus på; botanik og landskabsfortællinger,
natur og kultur, formidling og praksis.

Tegnestuens arbejdsfelt spænder fra overordnede strategier, visionsplaner og formidlingsprojekter – til formgivning af landskabelige rum.

Gennem et samspil mellem kortlægninger, analyser og tilstedeværelse i landskabet, opnås en forståelse for de bagvedliggende kvaliteter og potentialer, som en forudsætning for ethvert projekt.
Forskellige måder at tænke og formidle landskab på, opstår gennem en registrering af de botaniske- og landskabelige lag, der tilsammen bidrager til en forståelse af det pågældende sted og skaber en lokalt forankret arkitektur og forbundethed, der danner grobund for at nye fortællinger kan opstå.

Ethvert projekt udarbejdes med fokus på tilstedeværelse, sanselighed, stemning og materialitet i tæt dialog med bygherrere, samarbejdspartnere og brugere.