Botanik- og Landskabsfortællinger

Lille tegnestue i hjertet af Aarhus, med fokus på; botanik og landskabsfortællinger,
natur og kultur, formidling og praksis.

Tegnestuens arbejdsfelt spænder bredt fra kortlægning, konceptudvikling, overordnede strategier og visionsplaner – til planlægning af udstillinger og formgivning af by- og landskabsrum, med respekt for det eksisterende.

Forskellige måder at tænke landskab på, opstår gennem en registrering af botaniske- og landskabelige fortællinger, der tilsammen bidrager til en forståelse af det pågældende sted og skaber en lokalt forankret arkitektur, der udfordrer lokale natur- og kulturoplevelser og danner grobund for at nye fortællinger kan opstå.

Ethvert projekt udarbejdes med fokus på tilstedeværelse, sanselighed, stemning og materialitet,
i tæt dialog med bygherrer, samarbejdspartnere og brugere.