Botanik- og Landskabsfortællinger

Grafisk opsætning

Peaceful moments
Sparringspartner på idéudvikling og grafisk formidler
År: 2020
Udarbejdet for billedkunstner Ditte Lyngkær Pedersen

Udsmykningen er udført af billedkunstner Ditte Lyngkær Pedersen til Specialoperationskommandoens bygning på Aalborg flyvestation, og jeg har hjulpet med at opsætte skitseforslaget samt ageret sparringspartner i den tidlige idéudvikling

Se billeder fra projektet på kunstnerens hjemmeside her:

Peaceful Moments

Altid med vilje

Oversigtskort over SOKOM på flyvestationen, Aalborg

Mette var en stor hjælp i opsætningen af mit skitseforslag til gavlmaleriet Altid med Vilje og glasinstallationen Peaceful Moments. Hun var hurtig til at se de æstetiske og konceptuelle kvaliteter i mine ideer. Hun kom med kvalificerede indspark til udviklingen af projektet. Hun brænder for det hun laver og det var en stor fornøjelse af arbejde med hende. Hun hảr mine varmeste anbefalinger! – Ditte

Ditte Lyngkær Pedersen