Botanik- og Landskabsfortællinger

Linien og horisonten – Tirstrup Lufthavn

Mellem Linien & Horisonten
Det istidsskabte – Det menneskeskabte & naturkultur
År: 2016

Projektet tager afsæt i en afvikling af lufthavnen i Tirstrup som et performativt koldkrigsterritorium og over- skudslandskab på grænsen til Nationalpark Mols Bjerge. Gennem kortlægninger og analyser af fortiden og fremtidens Djursland findes fortællinger i det efterladte.

I relation til nutidens klimaudfordringer, skabes nye koblinger mellem territoriets stramme logikker og landskabets processer og dannelseshistorier fra istiden – i mødet mellem kultur og natur – og mellem linien og horisonten.

“Projektet er en pragtfuldt visualiseret vision af den frugtbare sammenhængsfraft mellem natur og kultur, undersøgt gennem en mulig integration af den forladte Tirstrup Lufthavn og Nationalparken Kalø Vig og Mols Bjerge. Ved hjælp af feltarbejde, kortlægning og indgående analyser af meget forskellige områder, som f.eks. istidslandskabet, fugles imigrationsruter, udledning fra landbruget og et gigantisk koldkrigsmonument, for- mulerer den studerende en overbevisende strategi for en rigere fremtidig fortælling, der går på tværs af natur og kultur. Ved at bruge termerne ‘linie’ og ‘horisont’ som allegorier for til dels det bløde landskab og den langsomt forvitrede betonlinie, søger projektet at give tanken om nationalparken ny betydning, en betydning hvori integrationen af det gradvist overgroede koldkrigsmonument skaber nye åbninger for biodiversitet og forståelse. På en større skala er Mellem Linien og Horisonten også en stærk vision for forskellige forbundne områder indenfor det forfatteren kalder ‘Danmarks grønne netværk’, baseret på greb som ‘lysåbninger’, ‘spredningskorridorer’ og genetablering. På alle projektets niveauer præsenteres den bagvedliggende idé i tegninger, fotografier og modeller. Designundersøgelsens resultat formidles med en uforlignelig fornemmelse for poetisk og æstetisk kommunikation.”

Vola legatet

Til afgangsstuderende der har arbejdet innovativt og indlevet med arkitektur. ‘Mellem Linien og Horisonten’

Ref. Glacialport

Botanisk feltstudie, Tirstrup lufthavn

Studycase Tempelhof

Overgang mellem det lysåbne og plantagen,
Tirstrup Lufthavn

Dræneringsgrøft | Korup Sø – Potentiel dødissø drænet i 1880 til landbrugsjord

Korup Sø – Potentiel dødissø drænet i 1880 til landbrugsjord

Udsigt fra ny flydebro på den naturgenoprettede sø