Botanik- og Landskabsfortællinger

De sydvendte skråninger i Hestehave Skov

Efterårsudstilling
Kystskovens fortællinger
År: 2021
Udarbejdet for Nationalpark Mols Bjerge

 

Hestehave Skov er den ene af to store løvskove tilhørende Kalø Gods. I Kalø-skovene er langt det meste produktionsskov under naturnær skovdrift, bestående af træer med lange lige stammer. Mængden af stort dødt ved er derfor lavt, men målet er at få mere. Langs de sydlige skrænter i kystskoven er fortællingen en anden. Her er området udlagt som urørt skov til biodiversitet.
I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge og skovfogeden, er skovens mangfoldige fortællinger blevet udfoldet og formidlet. Udstillingen er en invitation til, at gå på opdagelse i den forunderlige kystskov og efterårets løvfald.
I ́Den Gamle Stald ́ udfoldes Hestehave Skovs kulturhistorie som produktionsskov under Kalø Gods og den særlige del af skoven, vi skal værne om- de sydvendte kystskråninger med de eventyrlige troldetræer og deres høje naturværdi.

På kanten af Hestehave Skov, udgør havbakkerne en eventyrskov bestående af mangestammede bøgetræer og enkelte krogede egetræer med døde grene og huller. Som en del af udstillingen er der foreslået en rute på kanten af den urørt skov, med udpegning af skovens smukkeste rum og enkelte udsigtskiler. Små feltbøger er blevet udarbejdet for de mindste, med små opgaver, som de kan tage med ud i skoven og løse.

I Strandhusets stue formidles og udfoldes fire af de mest karakteristiske træarter i kystskoven; Ask, Stilk-eg, Bøg og Skovabild. Et skuffemøbel fyldt med blade, grene, nødder mm. fra skovbunden samt en lille fortælling om skovmusen, er tiltænkt de mindste besøgende af udstillingen.

Udstilling i Strandhusets gang

1. Mandssav samt et stort tværssnit af et bøgetræ
2. Introduktion til udstillingen

Billede fra gangen af mandssav og tværssnit af et bøgetræ.

Billede fra Strandhusets køkken, hvor grene er bragt indenfor.

UDSTILLING I DEN GAMLE STALD

 

1. Kystskovens fortællinger – kort over oplevelsesrute,
2. Billeder af særlige rum og karakterfulde træer i Hestehave Skov fra oplevelsesrute
3. Gammel eg
4. ”Natugle”. Collage, udstoppet ugle og lyde af natuglens kalden
5. ”Råd til
Råd” og krøllet gren fra Kystskoven, bragt ind i stalden

Oversigtskort over Kystskovens fortællinger – en oplevelsesrute gennem den urørte del af Hestehave skov.

Collage af særlige rum og karakterfulde træer i Hestehave Skov

Den gamle eg

Den gamle eg og natugle.

En krøllet gren fra Hestehave Skov.

UDSTILLING I STRANDHUSETS STUE

1. Formidling af fire karakteristitiske trætyper i kystskoven: Ask, Bøg, Eg og Skovabild
2. Billede fra Favntræspladsen
3. Skuffffemøbel for børn ”Skovmusen og skovbunden”
4. Egetræskasser med feltbøger
5. Syltekrukker med samling af askefrø, ahorn, bøg og paradisæble

Formidling af fire karakteristiske trætyper i kystskoven, Ask, Stilk Eg, Bøg og Skovabild.

Favnetræspladsen

På sporet af skovens blade, På sporet af skovens træer og På sporet af skovmusen og natuglen

Feltbøger til de mindste med små opgaver, der kan løses i udstillingen og ude i skoven.