Botanik- og Landskabsfortællinger

Hestehave Skov
Kystskovens fortællinger
Efterårsudstilling
Kystskoven fortæller
År: 2021
Udarbejdet for Nationalpark Mols Bjerge
Hestehave Skov er den ene af to store løvskove tilhørende Kalø Gods. I Kalø-skovene er langt det meste produktionsskov under naturnær skovdrift, bestående af træer med lange lige stammer. Mængden af stort dødt ved er derfor lavt, men målet er at få mere. Langs de sydlige skrænter i kystskoven er fortællingen en anden. Her er området udlagt som urørt skov til biodiversitet.

I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge og skovfogeden, er skovens mangfoldige fortællinger blevet udfoldet og formidlet. Udstillingen er en invitation til, at gå på opdagelse i den forunderlige kystskov og efterårets løvfald.
I ´Den Gamle Stald´ udfoldes Hestehave Skovs kulturhistorie som produktionsskov under Kalø Gods og den særlige del af skoven, vi skal værne om- de sydvendte kystskråninger med de eventyrlige troldetræer og deres høje naturværdi.

På kanten af Hestehave Skov, udgør havbakkerne en eventyrskov bestående af mangestammede bøgetræer og enkelte krogede egetræer med døde grene og huller. Som en del af udstillingen er der foreslået en rute på kanten af den urørt skov, med udpegning af skovens smukkeste rum og enkelte udsigtskiler. Små feltbøger er blevet udarbejdet for de mindste, med små opgaver, som de kan tage med ud i skoven og løse.
I Strandhusets stue formidles og udfoldes fire af de mest karakteristiske træarter i kystskoven; Ask, Stilk-eg, Bøg og Skovabild. Et skuffemøbel fyldt med blade, grene, nødder mm. fra skovbunden samt en lille fortælling om skovmusen, er tiltænkt de mindste besøgende af udstillingen.

Billede fra gangen af mandssav og tværssnit af et bøgetræ.
Billede fra Strandhusets køkken, hvor grene er bragt indenfor.
En krøllet gren fra Hestehave Skov..
Den gamle eg og natuglen.