Botanik- og Landskabsfortællinger

Istidens massive gletcher har formet vores landskab

Vinterudstilling i Strandhuset ved Kalø Slotsruin
Isen fortæller
År: 2022
Udarbejdet for Nationalpark Mols Bjerge

Udstillingen formidler de forvandlinger isen har skabt i Nationalpark Mols Bjerge.
De enorme gletsjere, og spor fra forhistoriske mammutter og mennesker der har levet på Djursland bliver udfoldet i små fortællinger.

Isen har efterladt mange aftryk, når den med voldsomme kræfter har bevæget sig ind over Danmark. Igennem en tidslinje bestående af fire indledende plancher suppleret med små fold-ud fortællinger i børnehøjde, samt en mammutknogle og -tand fra en tid da Danmarks hedesletter var landfaste med England, og fornyligt fundet på bunden af Nordsøen, bliver istidernes forvandlinger fortalt og illustreret.

I den ene af Strandhusets stuer vidner en stensamling om de mange sten der har vandret tusinde kilometer. Stenene er udvalgte ud fra de tre de fremstød der har formet nationalparken, hvoraf den største er blevet placeret ved ankomsten til Strandhuset.

Istidernes geologiske spor gemmer sig overalt i nationalparken. Mols Bjerge er kendetegnet ved et kuperet istidslandskab med høje høje og dybe dale. Når man bevæger sig i Nationalparken er det let at få øje på højene, der breder sig bølgende gennem landskabet. Overalt kan man få øje på en bakketop, men en stor del af isens fortællinger skal i lige så høj grad findes ved at kigge ned. Et væld af dødishuller findes i Nationalparken, og hver især fortæller de om isens tilstedeværelse og kraft.

Udstillingen tager udgangspunkt i fire udvalgte dødishuller omkring Trehøje, som isen har efterladt sig i landskabet.De udvalgte dødishuller; Suderhullet, Helligkilde-hullet, Troldhul og Fandens Hul er formidlet i terrænmodeller modeller og suppleret af en ny rute ud i landskabet, som gør det muligt med egne øjne, at opleve det storslået landskab istiderne har efterladt. Kort og modeller er suppleret med 3D dronefilm af de udvalgte dødishuller, optaget i forbindelse med udstillingen og formidlet i 3D briller i Strandhusets stue.

Udstilling i Strandhusets køkken

1. Tidslinje over de tre istider
2. Tand fra mammut
3. Knogle fra mammut

Tand fra en mammut

Knogle fra en mammut

Udstilling i Strandhusets første stue

1. Oversigtskort over istidens spor i Nationalpark Mols Bjerge
2. Kort over udvalgt rute igennem de høje høje og dybe dale
3. Geologisk landskabssnit
4. Terrænmodeller af dødishuller
5. VR-briller

Billede fra udstillingens to stuer. Her ses stensamlingen, kort samt fire terrænmodeller af udvalgte dødishuller

Oversigtskort over istidens spor i Nationalpark Mols Bjerge.

Snit igennem landskabets geologiske lag

Udpegning af særlige rute der fører ind igennem de høje høje og dybe dale i Mols Bjerge

Modeller af fire særligt udvalgte dødishulller i Mols Bjerge; Suderhul, Helligkildehullet, Troldhul og Fandens hul Udført i 1:1500

UDSTILLING I STRANDHUSETS ANDEN STUE

 

1. Formidling af den store sten udenfor

2. Introduktion til de tre unge stider hvor stenene er fra

3. Stensamling fra de tre unge istider

4. Ipad med fortælling om stenene fortalt af Nationalparkens biolog

Udvalgte sten der formidler de tre isfremstød.

Sten fra Kattegat-Isstrømmen, stenene er placeret på strandsand og kan berøres.

“Mette Romme og hendes team har skabt nogle meget smukke og informative udstillinger, som vi har fået fine tilbagemeldinger på.
Ikke mindst den netop afsluttede istidsudstilling med en blanding af plancher, modeller, film, og taktile elementer som sten og knogler har fanget og begejstret publikum”.

Susanne Krogstrup, Kultur- og projektmedarbejder
Nationalpark Mols Bjerge, Feb. 2022