Botanik- og Landskabsfortællinger

Kisterummet med rekonstruktion af Egtvedpigens grav

Konkurrenceforslag
Egtvedpigens Verden
År: 2022
I samarbejde med ReVærk Arkitektur

Egtvedpigen er et nationalklenodie, som har stor symbolsk værdi for læren om bronzealderen, og specielt kvinderne i bronzealderen.

Igennem en vandring i landskabet formidles fortællingen om de tre gravhøje og Egtvedpigens spor. Projektet tager afsæt i historien om stedets tidligere tre gravhøje gennem en landskabelig markering.

De tre landskabselementer; Portalen , Egtvedpigens gravhøj og Himmelbuen formidler et fundsted og en fortælling om en bronzealderkvinde, der slog sine rødder på jorden for 3500 år siden.

Portalen er et skår i jorden, som åbner sig mod landskabet, og leder de besøgende direkte ind i historien. Portalen er ankomsten til Egtvedpigens gravhøj, og fungerer som en transition fra nutid til fortid. De besøgende ledes ind i oplevelsen – helt konkret ud i landskabet til gravhøjen, og indholdsmæssigt ind i Egtvedpigens Verden.

I Portalen bevæger man sig ned i jorden som i en arkæologisk udgravning. Landskabet åbner sig for enden og man opstiger i en anden tid, i et bronzealderlandskab. På den snoede sti af træ, iscenesættes Egtvedpigens høj som et monument i landskabet.

Vandringen ender i et cirkelslag, der markerer den nordligste gravhøj. Denne gravhøj har en fladere karakter, sløret af jordens kultivering gennem årtier. Dette punkt bliver markeret i et ufuldendt cirkelslag, der åbner sig ned mod egtvedpigens gravhøj. I dette punkt bliver de besøgende omsluttet af solens magi i en lysning.

Både i portalen og i landskabet 1:1 præsenteres man for de tre spor; Arkæologien, Egtvedpigens liv og mytologi og Bronzealderlandskabet. Alle præsenteres de som en åben fortælling man kan gå på opdagelse i, og formatet skal inspirere til sansning, fordybelse, fortælling og forundring. På denne måde fremtidssikres udstillingen, da man hele tiden bliver klogere på fortidens fund ved hjælp af nye arkæologiske metoder.

En tidsrejse tilbage i et bronzealderlandskab

Landskabssnit

Plan 1/1000 over Egtvedpigens gravhøj

Snit og plan over formidlingsrummet

Arkæologien
Landskabssnit i 1:250

Egtvedpigens liv og mytologi

Bronzealderens landskab

Visualisering I Arkæologien

Visualisering I Egtvedpigens liv og mytologi

Visualisering I Bronzealderens landskab