Botanik- og Landskabsfortællinger

Ådalens natur og kulturfortællinger. Markeret som en ny oplevelsesrute.
Livet i Ådalen
Et nyt mødested for natur, kultur og bevægelse (projektet er under udarbejdelse)
År: 2020
Mødestedet for landsbyklyngen ́Liv i Ådalen` ligger midt i det storslåede istidslandskab i Syddjurs Kommune. Området er præget af afsmeltninger fra de sidste to istider og er således af særlig geologisk interesse.
Projektet er placeret i landsbyen Skørring, der ligger helt centralt i klyngen langs Ådalens blå/grønne korridor, og intentionen er at skabe bedre forbin- delser til Landsbyklyngens smukke omgivelser, fra det nye mødested.
Visionen er at skabe et fælles samlings- og mødested, som binder Ådalens borgere sammen på tværs af landsbyer, interesser og alder. Ådalsskolen er det geografiske midtpunkt i Ådalen, og er det naturlige samlingspunkt for de fleste af Ådalens borgere på tværs af landsbyerne og gennem en omdannelse af de eksisterende faciliteter muliggøres et nyt samlingssted på tværs af landsbyerne. Projektet er under udvikling i samarbejde med Dannemand Frost Arkitekter, RealDania og Syddjurs kommune.
Ådalens placering ved isens afsmeltning under sidste istid, der stadig er karakterdannende for området idag.
Hele landsbyklyngens mødested –
styrkelse af landskabsfortællingen om den blå/grønne korridor
Ådalens natur- og kulturfortællinger, markeret som en ny oplevelsesrute.